Eläinlääkäri- ja turvallisuusmaksut sisällytetään kilpailumaksuihin, jotka maksetaan Kipassa ilmoittautumisen yhteydessä. Maksuja ei eritellä Equipessa.

Did this answer your question?