Testikilpailu
Voit testata järjestelmää ennen oikeaa kilpailua.
Tuula Tella avatar
Written by Tuula Tella
Updated over a week ago

Testikilpailussa voi harjoitella järjestelmää ja asioita. Kun luot uuden kilpailun, saat testikilpailuvaihtoehdon. Laita valinta ja Luo kilpailu.

Oikeasta kilpailusta eroavat seuraavat:

  • Testikilpailua ei ole mahdollista julkaista osoitteessa online.equipe.com

  • Testikilpailussa ei peritä mitään maksuja.

  • Järjestelmä puhdistaa vanhat testikilpailut säännöllisen väliajoin.

Tuo kilpailu Kipasta

Testikilpailussa voit tuoda todellisenkilpailun Kipasta järjestelmän testaamiseksi. Koska testikilpailussa on vain yhdensuuntainen siirto Kipasta Equipeen, tällä ei ole vaikutusta, milloin tuot oikean kilpailun.

Did this answer your question?