Når en stævne arrangør vælger at resultaterne skal tastes live i dommertårnet skal der bruges en PC med Google Chrome i alle dommertårne og en stabil internet forbindelse (det bedste er en kablet forbindelse - der tales her af erfaring).

Det vil sige at der i dommertårnet, udover dommeren, skal være en skriver og en livetaster - så der skal være plads i dommertårnet til, at alle kan sidde og udføre deres arbejde ordentligt.

Selvom resultaterne indtastes live og der fås et resultat, skal de skrevne protokoller stadig tjekkes i sekretariatet og evt. fejl i liveindtastningen rettes. Live resultatet er kun foreløbigt resultat og den skrevne protokol er altid den rigtige.

Husk ALTID at teste hvordan live indtastningen fungerer evt. i et sandkasse stævne inden stævnets start, for at kunne hjælpe og vejlede, dem der hjælper som tastere.

Opsætning af taster PC
Computerne i dommertårnene sættes op enkeltvis ved hjælp af en webadresse og en kode som er individuelt til hvert stævne:

Naviger til resultat indtastningen i fx stævnets første klasse - fra startlisten klikkes på den lille rosette. Lige over hvor startrækkefølgen vises er en række ikoner, klik på ikonet der ligner en iPad. (markeret med gul nedenfor)

Når der klikkes på iPad-ikonet kommer en besked med en webadresse og en kode frem på skærmen - det er den webadresse og kode, der skal bruges til at sætte taster-PC'erne op i dommertårnene. (koderne i guiden her kan ikke bruges til test)

Skriv stævnets webadresse og kode ned på et papir og gem det i sekretariatet så en PC nemt kan sættes op igen, hvis der sker noget.

Tænd taster-PC'erne og åben Google Chrome, indtast webadressen fra beskeden og siden ser ud som herunder:

Tasteren skriver sit navn, men det anbefales at det navn, som bruges er det bogstav PC'en står ved, ellers skal der logges ud og ind igen hvergang der kommer ny taster til og det er de færreste tastere, der ved hvordan det gøres (eller tænker over det).

Så gør sådan at, ved "Dit navn" skrives fx "Taster C", ændre sproget til "da" (VIGTIGT) og i adgangskode-feltet skrives så den kode, som blev angivet i beskeden.

Logget ind på taster-PC
Nu er taster-PC'en logget ind og der skal vælges hvilken klasse der skal tastes i og ved hvilket bogstav.

De aktive klasser står med sort, når musen bevæges henover kommer en markering og de kan klikkes på. Klasser der er afsluttet står med lys grå farve (som på billedet) og kan ikke klikkes på. Så man kan ikke komme til at taste resultaterne i en klasse, som allerede er færdig.

Det er en god ide hver gang, der skal skiftes klasse, at det er én, som kender live indtastningen, der gør det, så der ikke sker fejl. Der kan nemlig vælges frit mellem alle klasser, der ikke er afsluttede endnu.

Klik på den ønskede klasse og ved flere dommertårne vælges det bogstav, hvor den pågældende PC'en står.

Indtastning af liveresultater
Når der er valgt bogstav (hvis der er mere end C) kommer man ind på klassens første rytter - tjek altid med startlisten at første rytter (blå firkant) er den, som står på skærmen - blot for en sikkerheds skyld...

Cursoren skal står og blinke i første felt under bogstavet (rød ring), så er PC'en klar til at tasteren går i gang med at skrive karakterer.

Karakteren tastes når dommeren siger den sluttelige karakter - ved halve karakterer kan der tastes "65", Equipe sætter laver selv om til "6.5", det gør indtastningen lettere og man er sikker på ikke at glemme et komma.

Man kan derimod sagtens skrive fx "7.8", altså en forkert decimal.

Når karakteren er tastet trykkes på "Enter" og cursoren flytter sig automatisk til feltet neden under og er klar til næste karakter.

Vil man rette en karakter skal man navigere op og ned med pil-tasterne på tastaturet.

Når alle karakterne er indtastet og dommeren har givet de sidste for samlet indtryk klikkes på den grønne "Send" knap.

Er der fejlridning i programmet skal der fx gives fradrag men i liveindtastningen skrives der blot fx "2".

Alle taste-PC'er har en "Send" knap men kun tasteren ved C har "Handlinger" knappen. Den knap bruges hvis fx en rytter opgiver eller der skal foretages en anden handling. Den findes kun ved C da det er her hoveddommeren er placeret.

Når tasteren har trykket på "Send" klikkes på "Næste" og skærmbilledet skifter til næste rytter.

Vælges en handling fx opgivet skifter skærmbilledet automatisk og det er ikke nødvendigt at klikke "Næste". Når tasteren ved C vælger en handling skifter skærmbilledet også på de andre taste-PC'er.


Og sådan fortsættes til klassens er færdig...


Ønsker man at navigere tilbage til en tidligere start kan man skifte mellem starterne via pilene øverst i højre hjørne.
Når der skal skiftes til en ny klasse klikkes på de tre linjer i venstre hjørne, vælges "Klasser" og klasseoversigten vises og den nye klasse kan vælges...

Skulle der være en taster, der pludselig ikke kan følge med eller der sker noget andet, så drop at taste den igangværende rytter, bare klik "Send" og klik "OK" i dialog boksen, som gør opmærksom på, at der ikke er tastet færdig og kom videre til næste rytter - så tastes rytteren færdig når protokollerne tjekkes.

Det er smart - brug det, men husk at forberede!
Husk altid at overveje om liveindtastning er noget for jeres klub - internet forbindelse, antallet af hjælpere og at der skal altid være en person, som er klar til at hjælpe tastere, hvis noget går galt.

Og husk også at give jeres tastere en grundig og god vejledningen inden de bliver kastet ud i det - så de er trykke ved situationen. Mind dem også på, at det de taster kun er en service for rytterne og publikum, at resultatet kun er foreløbigt og at de ikke skal være bange for at lave fejl - det de taster tjekkes altid op imod den skrevne protokol...

Did this answer your question?