Endre betaler
Bytte betaler for hest eller start
J
Written by Jorun Reikvam
Updated over a week ago

Hvis du vil bytte person som skal betale, søker du opp hesten og under skillearket klasser får du oversikt over alle startene. Klikk i feltet i kolonnen Betaler og du kan skrive inn ny betaler. Equipe vil foreslå personer som er registrert i stevnet når du begynner å taste.

Hvis personen som skal betale ikke allerede ligger inne i stevnet, kan du gå til Personer i venstremeny og velge Fil-->Ny person og legge inn vedkommende.

Did this answer your question?