Tidsplan
Se tidsplan for hele dagen med alle klasser, pauser og arenaer
J
Written by Jorun Reikvam
Updated over a week ago

Hvis du har lagt inn starttidspunkt for den første klassen og arenaene (hvis du har konkurransen på mer enn 1 bane) under klasseinnstillinger, lager programmet en tidplan for deg.

Gå til Startlister og trykk på Tidsplan eller ukedag. Her får du en over alle klasser med foreløpige starttider og pauser.


I tidsplanen kan du sette inn overordnede innstillinger for dagen som pauser mellom klassene og tid per start i sekunder. For dressurklasser bruker Equipe tiden i angitt dommerprotokollen + 2 minutter som standard hvis ikke annet er oppgitt.

Alle tider som har en spørsmålstegn foran seg, er ikke låst.

Hvis du vil endre starttiden for en klasse, trykker på tiden i tidsplanen. Du får nå opp vinduet for klasseinnstillinger der du kan skrive inn starttid for klassen. 

Did this answer your question?