Infoskærm
Informationsskærm til opvarming og cafeteria
Ulrik Müller avatar
Written by Ulrik Müller
Updated over a week ago

En savnet funktion igennem længere tid har været informationsskærmen, som nemt kan opsættes i cafeteria, ved opvarmning eller andre steder for at holde ryttere, trænere og publikum opdateret på den aktuelle klasse.

Equipe indeholder nu denne mulighed...

Der kræves blot adgang til internet enten direkte fra et fjernsyn eller via en PC. 

Lokaliser stævnet på https://online.equipe.com og vælg "Infoskærm" i menuen oppe til højre.  Infoskærmen vil vise den aktuelle klasse og løbende opdatere sig selv. Den vil automatisk skifte til næste klasse, så snart den starter.  Infoskærmen vil kunne stå og passe sig selv under hele stævnet.  Nemt og dejligt :-)

Hvis der anvendes en PC med Chrome, vil man kunne trykke på <F11> for at få skærmen til at fylde hele skærmen

Hvis man anvender flere arena'er samtidigt, er der mulighed for at vælge for hvilken arena skærmen skal vises start- og resultatlister for.

Did this answer your question?