Efteranmeldelse
Hvordan man opretter en ny equipage og melder til start
Claus Hulstrøm avatar
Written by Claus Hulstrøm
Updated over a week ago

Hvis man skal efteranmelde en equipage kan man gøre som nedenstående.

OBS! Husk at rytterne der ønsker at efteranmelde skal gøre det vis DRF Go!

Did this answer your question?