Opret officials
Hvordan oprettes officials?
Claus Hulstrøm avatar
Written by Claus Hulstrøm
Updated over a week ago

Alle official skal oprettes under person for at kunne bruge dem som fx dressurdommere, springdommere, banedesignere og TD'er.

Tryk på Personer i venstre side
Vælg menuen File -> Opret Official
Vælg DRF og søg efter official ved at skrive navn, del af navn eller licensnummer.
Når official er fundet trykkes på den grønne "Vælg" knap.

(husk at dobbelttjekke at den korrekte official er valgt)

Efter official er oprettet kan de nu kommes på klasser som fx dommere mm. se Sæt dommer på klasser

Hvis man har en rytter til sit stævne, som også skal være official kan rytteren også markeres som official.

På rytterens profil helt nede i bunden lige over knappen for "Opdater Person" er et lille felt, hvor man kan sætte flueben i "Official".

Did this answer your question?