Startrækkefølge
Her vises hvordan man kan lave startrækkefølge ved at bruger kolonne titler og/eller trække starter til der man gerne vil have dem
Claus Hulstrøm avatar
Written by Claus Hulstrøm
Updated over a week ago

Når man skal lave startrækkefølge kan man enten via værktøj menu punkt vælge Start rækkefølge og vælge tilfældig (genvej v l).
Eller man kan i procent klasser vælge at sorter efter program tryk på overskift, så vil de enkelte programmer blive samlet i rækkefølge.
Husk at trykke på blå knap Gem den rækkefølge som startrækkefølge eller man kan vælge Fortryd sortering.
 Man kan dog have behov for at flytte enkelte selv, men det gøres nemt ved at trykke på ikon med de 3 streger og trække start til der hvor man gerne vil have start.

Did this answer your question?