Dagsoversigt
Hvordan ser man en tidsplan oversigt og printer en tidsplan for dagen
Claus Hulstrøm avatar
Written by Claus Hulstrøm
Updated over a week ago

Hvis man gerne vil have et overblik over sit stævne med en tidsplan oversigt for hver dag.
Trykker man på startlister og derefter på ugedag, så for man en oversigt over de enkelte klasser, med foreløbige start tidspunkter samt pause, hvis man nøjes med at sætte tiden for første klasse på dagen. regner systemet løbenden en tidsplan ud.
F.eks hvis der efteranmeldelse i klasser eller man fjerne (ændre/trækker equipage)
I mellem hver klasse liggers der standard en 10 minutters pause ind som kan ændres hvis man trykker på værdien for pause kan denne ændres.

Når man har lavet alt klart kan man nu efterfølgende sætte starttid "fast" ved at trykke på tiden i kolonnen tid.
Et ur i anden kolonne betyder tide er sat et spørgsmålstegn at den er dynamisk

Print af dagsplan

Hvis man gerne vil have en printet liste af tidsplan for klasserne for dag, bruger man Chrome indbyggede print mulighed, når man er på dags liste trykker man ctrl p

Did this answer your question?