Når man har lavet procent klasser i dressur er det nu muligt på hver equipage at sætte individuelle dressur program, der kan udskrives dressur kritiker med indfletning af rytter dommer osv. samt bruge den indbyggede regnemaskine for udregning af procent.

For at aktiver Individuelle dressur kritiker skal man sætte et flueben på klasse, vi håber at det kommer til at ske automatisk når vi kan få underklasser med fra GO og de enkelte programmer bliver så sat pr rytter.

1 Tryk på startliste hvis du ikke allerede er på klasse oversigt.
2 Tryk på knap for klasse opsætning
3 Sæt kryds i Allow Individual marking sheet
4 Der skal vælges procent klasse i bedømmelse, ellers bliver visning forkert på online.

Vælg program

Ovenfor kan man se kolonne med individuelle programmer valgte for hver rytter, man vælger program ved at trykke i kolonne med Indvidual marking sheet ud for den rytter man ønsker at sætte program for, så ændres felt til en drop down med programmer i som man kan vælge fra.

Udskriv

Start listerHvis man på sine start lister gerne vil have de individuelle programmer på liste skal man på udskriv huske at sætte kryds i Individual marking sheet.

Dresssur kritiker

Når man vil udskrive dressur programmer for rytter trykkes på print ikon

Her kan man vælge hvilken dommer man vil udskrive for , om der skal udskrives forside ark med dommer navn, om man vil have en blank kritik med ud - giver ikke så meget mening for en procent klasse, men er god at udskrive når det er en almindelig dressur klasse med samme program for alle. Samt om man skal udskrive dressur programmer for de enkelte rytter.

Tryk på udskriv opg der generes et udskrifts vindue hvor man ligge kan se kritiker og evt forside inden man printer.
 

Indtastning af resulter

Når man skal taste resultater for dressur trykkes på rosette ude til højre.
Der skiftes nu visning til en resultat oversigt, her trykkes på ikon som ligner en åben bog

Når man er i resultat indtastning.
Vælges rytter - kontroller at det er rigtige program på overskrift.
Stil dig ved første øvelse og tast den givne karakter fra kritik ark fra dommer, man behøver ikke taste punktum det finder program selv ud af. Efter man har taste tal f.eks 65 og trykket enter rettes det til 6.5 og der rykkes automatisk til næste øvelse, der ganges også de rigtige koefficienter på, så tast kun karakter.
Når man er færdig med at taste alle øvelser, for alle dommere kan man gå op i toppen igen og sætte cursor i første øvelse for første dommer og trykke på højttaler som bliver de enkelte karakter oplæst som man så kan kontrollere mod kritikken, ved fejl trykke man på højttaler og går op og retter den forkerte karakter, husk at trykke enter. flyt et par øvelser op og start oplæsning igen.

Når kritik er kontrolleret trykkes på den store grønne Send knap.
Man kan herefter udskrive den kontrollerede kritik tryk på print ikon.

Did this answer your question?