Alle oprettelser, opdateringer og andre ændringer bliver gemt og kan ses i stævnets historik log. Dette har to vigtige funktioner

  • Det gør det muligt at fortryde handlinger og opdateringer

  • Det kan bruges til at se hvornår og af hvem noget er ændret i stævnet

Øverst til højre finde symbolet for Ændringer

Når der klikke på symbolet vises følgende

Det er nu muligt at se alle ændringer foretaget af alle brugere for det pågældende stævne, i omvendte tidsorden. Det er muligt at scrolle ned igennem historik loggen og se hvad der er sket og hvem der har lavet ændringen. 

Det er derfor vigtigt - i videst muligt omfang - oprette en bruger login til alle som skal anvende systemet. Det vil betyde at man nemt kan se hvem det er der har lavet en ændring. Hvis derimod alle anvender samme login navn, bliver det svært!

Oprettelse af ekstra brugere er gratis og kan foretages af Jer selv. Der er ikke nogle begrænsninger på hvor mange bruger I som arrangør kan oprette.


Ændringer kan ses fra flere steder i systemet. Knappen Ændringer i top-menuen viser alle ændringer i stævnet. 

Det er også muligt at højre-klikke på elementer i en startliste, og vælge Ændringer for at se de ændringer og opdateringer der har været lavet på præcist den ekvipage siden den blev oprettet i stævnet.

Dette er muligt fra alle visninger hvor man ser starter i en tabel, og det er fx. meget brugbart for at se hvornår en rytter blev trukket/afmeldt og hvem det var der lavede den ændring (dette forudsætter at hver bruger af systemet anvender sin egen login).

Did this answer your question?