Efter stævnet er blevet oprettet på DRF GO! og der er begyndt at komme tilmeldinger, er det muligt at oprette stævnet i Equipe. 

Oprettelsen består af to trin:

  • Oprettelse af et tomt stævne

  • Indlæsning af stævne oplysninger fra DRF GO!

Opret nyt stævne

Klik på Equipe-logo'et øverst til venstre og vælg Nyt stævne 


I dialogen Nyt stævne er det muligt at oprette et <tomt> stævne - altså et stævne uden klasser, ryttere eller heste.

Hvis din login er knyttet til flere arrangører, vil der være mulighed for at vælge for hvilken arrangør stævnet skal oprettes.

Udfyldes af Navn er valgfrit. Hvis navn efterlades <blankt> vil det blive udfyldt med stævnets navn fra DRF GO!

I nogle tilfælde - og specielt her i starten - kan det være rart at oprette sit stævne som et Sandkasse stævne. Forskellen mellem et normalt stævne og et sandkasse stævne er at man ikke kan komme til at offentliggøre resultater på internettet fra et sandkasse stævne.

Et sandkasse stævne kan efterfølgende konverteres til et normalt stævne, inde fra Stævne indstillinger.

Når man er klar - klikkes der på Opret Stævne

Indlæsning fra DRF GO!

Efter oprettelsen er du nu placeret inde i det nye tomme stævne og det er nu tid til at knytte stævnet sammen med dit stævne der ligger på DRF GO!.

Gå til menuen File --> DRF --> Indlæs fra DRF GO!

Når du vælger Indlæs fra DRF GO! dannes der en liste med fremtidige og stævner arrangøren har haft de seneste 6 måneder. Dette betyder at du kan indlæse et tidligere afviklet stævne som fx. et sandkasse stævne, hvis du har behov for at se hvordan det ser ud i Equipe. 

Vælg det stævne som du ønsker at arbejde med i listen og afslut med klik på [OK]

Selve indlæsningen tager typisk 1-3 minutter og kræver at DRF's systemer er online.
Når indlæsninger er afsluttet vises følgende

Følgende er nu sket

  • Stævnets stam informationer er nu opdateret

  • Alle klasser fra DRF GO! er nu oprettet under klasser med gebyrer og doteringer

  • Ryttere er oprettet med tilhørende klubber

  • Heste er oprettet og knytte til ryttere

  • Tilmeldte klasser er oprettet for ryttere og heste

Stævnet er nu klar til få planlagt de sidste ting - som fx. tidsplan, endelige offentliggørelse på internet, registrering af manuelle til- og afmeldinger m.m.

Bemærk - at det er muligt at opdatere stævnet med nye tilmeldinger og forandringer fra DRF GO! helt op til stævne start. Man behøver heller ikke afvente sidste tilmeldings dato før stævnet indlæses i Equipe - dette kan du gøre fra det tidspunkt hvor stævnet er oprettet og åbnet for tilmeldinger på DRF GO!.

For at opdatere fra DRF GO!, vælges File --> DRF --> Indlæs fra DRF GO!

Did this answer your question?