Brugere
Oprettelse af nye brugere i Equipe
Ulrik Müller avatar
Written by Ulrik Müller
Updated over a week ago

Når du først har fået adgang til Equipe systemet, er det muligt at tilføje andre brugere som kan/skal arbejde med dine stævner. En Equipe bruger kan være tilknyttet til flere stævne arrangører på samme tid, så det ikke længere er nødvendigt med forskellige adgange.

Klik på Equipe logo'et for at gå til din startside, herefter vælg Arrangører i menuen til venstre, vælg den arrangør hvor du skal oprette en ny bruger, og vælg til sidst Brugere.

Her kan du nu vælg Ny bruger i top-menuen eller trykke på genvejs-tasten <n>

Du vil nu blive bedt om e-mail adressen på den nye bruger.

Systemet kontrollerer nu om e-mail adressen allerede findes. Hvis det er en helt ny bruger skal du indtaste følgende stamoplysninger

Skriv brugeren fulde navn, mobiltelefon nummer og vælg DANSK som sprog. 

Hvis Adgangskoden efterlades tom, bliver der automatisk sendt en e-mail til den nye bruger med oplysninger omkring angivelse af en personlig adgangskode.


Til slut skal du angive hvilke roller der skal knyttes til den nye bruger

Der findes i dag følgende bruger roller i systemet. En bruger kan være knyttet til flere roller på samme tid. For at redigere en brugers roller, skal man klikke på hængelås symbolet i bruger oversigten.

Ejer
Med ejer rollen har man fuld adgang til systemet. Dette er den eneste rolle som kan tilføje nye brugere, opdatere stævne arrangør stamdata m.m.

Medlem
Med medlem rollen vil man have fuld adgang til alle stævner som er knyttet til denne stævne arrangør. Man har dog ikke adgang til økonomi-delen af stævnerne.

Finans
Denne rolle giver adgang til økonomi delen i arrangørens stævner, men intet andet. Dette betyder at der ikke kan arbejdes med startlister og resultater m.m.

Grafik
Dette er et tillægsmodul der giver adgang til styring af LED storskærme, avancerede informations skærme og tv-grafik. Hvis man kun har denne rolle, vil man ikke kunne se og arbejde med stævnet.


Den nye bruger er nu oprettet, og vil kunne logge på Equipe systemet ved at åbne en Google Chrome browser og gå til siden

God fornøjelse...

Did this answer your question?