Ändra ordningen på klasser
Hur man ändrar ordningen på klasserna på online.equipe.com
Adam Johansson avatar
Written by Adam Johansson
Updated over a week ago

Gå till Arkiv > Publicera Online, tryck på knappen logga in på online.equipe.com (grön, ligger uppe till höger).

Längst till vänster finns det en ikon med 3-streck, dra och släpp klasserna i rätt ordning. Tänk på att alla klasser grupperas först och främst utifrån vilken bana dom går på. Så har ni olika banor kommer man inte kunna dra klasser utanför banan den är grupperad på.

Did this answer your question?