Gå till Arkiv > Publicera Online, tryck på knappen logga in på online.equipe.com (grön, ligger uppe till höger).

Klicka på pennan för klassen, tryck sedan på fliken avdelningar. 

Nu ser du en flik för varje avdelning i klassen, dessa flikarna kan man dra och släppa för att ändra ordningen om ligger i.

Did this answer your question?