Ändra ordning på avdelningar
Hur man ändrar ordningen på avdelningarna på online.equipe.com
Adam Johansson avatar
Written by Adam Johansson
Updated over a week ago

Gå till Arkiv > Publicera Online, tryck på knappen logga in på online.equipe.com (grön, ligger uppe till höger).

Klicka på pennan för klassen, tryck sedan på fliken avdelningar. 

Nu ser du en flik för varje avdelning i klassen, dessa flikarna kan man dra och släppa för att ändra ordningen om ligger i.

Did this answer your question?