Testtävling
Beskriver hur man gör för att testa systemet innan man kör skarpt på en riktig tävling
Adam Johansson avatar
Written by Adam Johansson
Updated over a week ago

För att kunna utforska och testa saker är det möjligt att skapa testtävlingar i systemet.
När du skapar en ny tävling får du upp alternativet testtävling, bocka för detta så är det klart.

Det som skiljer sig mot en riktig tävling är följande:

  • Det går inte att publicera en testtävling till online.equipe.com.

  • Ni kommer inte att debiteras någon avgift för testtävlingar.

  • Systemet rensar automatiskt bort äldre testtävlingar med jämna mellanrum.

Import från Tävlingsdatabasen
I en testtävling kan ni importera en riktigt tävling från TDB, för att testa systemet fullt ut. Eftersom det är en envägskommunikation mot TDB så har detta ingen påverkan på när ni sen ska importera den tävlingen på riktigt.

Did this answer your question?