All Collections
Swedish
Redigera i systemet
Lägg till häst och hästbyte
Lägg till häst och hästbyte
Hur man lägger till en häst manuellt och genomför ett hästbyte.
Adam Johansson avatar
Written by Adam Johansson
Updated over a week ago

Finns inte hästen sedan tidigare i tävlingen be ryttaren att snabbt anmäla det nya ekipaget till 987-listan Sena förändringar. I nödfall, på t.ex klubbtävling, kan du lägga till hästen manuellt.

När man lägger till en häst vill man ofta göra det direkt till en ryttare.

Gå till personer och sök upp personen som ska höra ihop med hästen. Klicka på fliken hästar och i menyn välj ny häst.

Det går också att bara lägga till en ny häst under Hästar. Det gör man genom att gå till Hästar, välja Ny häst eller Sök ny häst. Då kommer hästen inte att kopplas ihop med någon ryttare.

Hästbyte

Om inte hästen redan finns i tävlingen, lägg till den enligt anvisningarna ovan.

Klicka sedan på hästen du vill byta ut, skriv in de första bokstäverna i hästens namn och systemet kommer föreslå de hästar i tävlingen som matchar.

Du kan också klicka på den lilla nedpilen när du klickat på hästen. Då ser du och kan välja de hästar som den aktuella ryttaren har i tävlingen.

Did this answer your question?