All Collections
Swedish
Redigera i systemet
Lägg till ryttare och ryttarbyte
Lägg till ryttare och ryttarbyte
Hur man lägger till en ryttare i systemet och genomför ett ryttarbyte.
Adam Johansson avatar
Written by Adam Johansson
Updated over a week ago

Lägg till ryttare

Vanligast är att ryttarbyte sker till en ryttare som redan finns i tävlingen. Detta beror på att all anmälan ska ske via TDB. Förändringar efter det att en anmälan blivit betald görs genom att ryttaren anmäler till den s.k. 987-listan Sena förändringar. Härigenom kan man garantera att en licensen för ny ryttare/häst är validerad i TDB.

Finns inte ryttaren i tävlingen. lägg till den manuellt gå till Personer välj Arkiv och sedan Ny ryttare.

I TDB valideras generellt samtliga ryttare och hästar när resultaten rapporterats. Saknar någon licens skickas en faktura automatiskt till både ryttare och arrangör.

Där finns fler alternativ - Ny person och Ny funktionär. Alla resulterar i en ny person i tävlingen. Men för Ny ryttare har man möjlighet att söka licenserade tävlingsryttare. Detta är dock ingen garanti att licensen är giltig. Går man inte via TDB utan själv lägger in i appens system måste man kontrollera licensstatus på annat sätt, så att man inte riskerar böter.

Ryttarbyte

Lägg först till den nya ryttaren om den inte redan finns i tävlingen som person. Klicka på namnet i listan, då blir namnet direkt redigeringsbart i fältet. Skriv namnet på ny ryttare. Ofta räcker det att bara skriva några bokstäver i förnamnet så kommer systemet att föreslå rätt ryttare (om ryttaren finns i tävlingen). Klicka på ryttaren du vill byta till, sedan är det klart.

Ryttarbyte fungerar på samma sätt såväl under Personer och Hästar, fliken Klasser, som under Startlistor.

Did this answer your question?