Ryttarmeddelande
Ladda upp ryttarmeddelande på online.equipe.com
Adam Johansson avatar
Written by Adam Johansson
Updated over a week ago
  1. Gå till "Arkiv", "Publicera Online"

  2. Publicera tävlingen om du inte redan gjort det.

  3. Klicka på "Logga in på online.equipe.com" uppe till höger.

  4. Nu hamnar du direkt i tävlingen på online.equipe.com inloggad med hjälp av app.equipe.com.

5. Välj "Admin" och sedan "Ny lista"
6. Döp den till Ryttarmeddelande och tryck spara.
7. Nu syns flera flikar, gå till "Bifogade filer"

8. Välj "Dokument" under "Innehåll"
9. Välj fil under "Filnamn" (Bläddra fram den på datorn)
10. Spara

Nu kan du dra och lägga ryttarmeddelandet högst upp på första tävlingsdagen.

Did this answer your question?